Informácie

Pochádzam z Liptovského Mikuláša, bývam v Banskej Bystrici, posledných pár rokov pred odchodom do dôchodku som dochádzal za prácou do Bratislavy. 

Po päťdesiatke som začal viesť nie celkom zdravý spôsob života, ktorý bol síce pohodlný a príjemný, ale len do tej doby, pokým sa zlé stravovacie návyky a nedostatok pohybu neprejavili na mojom tele. Začal som mať zdravotné problémy a mal som aj slabšiu fyzickú kondíciu. Uvedomil som si, že ochranný vplyv na moje zdravie môže mať len zmena životného štýlu a dostatok pohybu. Ako aktívny senior som sa v roku 2013 rozhodol pre život v pohybe s Nordic walking. Severská chôdza sa mi stala skvelou ozdravno-kondičnou dynamickou chôdzou v prírodnom teréne. Ako fanúšikovi turistiky pre mňa Nordic walking v sebe spája radosť z pohybu s radosťou z pobytu vo voľnej prírode. Príjemný pohľad na krajinu, ktorý sa dá v prijateľnom tempe severskej chôdze vychutnať, je len pridanou hodnotou.

Keď som prišiel na to, že práve táto pohybová aktivita mi vyhovuje, rozhodol som sa pre absolvovanie inštruktorského kurzu so zámerom získania nových informácií a zručností, aby som dokázal pomôcť nie len sebe, ale aj ľudom v mojom okolí, ktorí o to majú záujem. K mojim voľno časovým aktivitám a záujmom patria aj témy wellness životného štýlu a všestranného osobného rozvoja.

Ak sa aj Vy rozhodnete pre život v pohybe s Nordic walking, ako s prirodzeným a príjemným športom s výborným vplyvom na zdravie, vhodnom nielen pre jednotlivcov, ale aj pre skupiny ľudí všetkých vekových kategórií, rád Vám pomôžem s prvými krokmi a s výberom tej najlepšej výstroje nielen na portáli SUPSEN, ale aj konzultáciou mailom, alebo osobne.

Ing. Ján Slovík

Modern Nordic Walking Instructor

 

Vďaka aktívnemu životnému štýlu, optimálnemu spôsobu stravovania a vďaka životu v pohybe s Nordic walking som v januári 2015 fyzicky, zdravotne a mentálne pripravený začať so silovým tréningom a splniť si svoj sen z mladosti. Konečne som sa pohol dopredu. Zhodil som podstatnú časť tuku, zlepšil si kondíciu a zvýšil silu, ale najväčšie zlepšenie prišlo po stránke pocitov. Zrazu mám výrazne viac energie a nemám žiadne problémy s pohybovým aparátom. Cvičenie pre mňa už asi nikdy nebude stredom vesmíru, ani zo mňa nebude vysekaný kulturista či powerlifter. Avšak to nie je dôvod, aby som s týmto športom v najbližšom čase skončil, pretože silový šport nie je ani drina, ani povinnosť, ani utrpenie, ale hlavne zábava, v ktorej som sa našiel.

Po odchode do dôchodku začínam so silovým tréningom v špičkovej hard core posilňovni v Banskej Bystrici, Sásovej. Posilňovanie sa aj pre mňa stalo životným štýlom. Po ďalšom roku silového tréningu som sa rozhodol zvýšiť si trénersku kvalifikáciu.

Ing. Ján Slovík

tréner  II. stupňa

v kulturistike, fitness a silovom trojboji

(certifikát SAKFST)

V živote človeka nastanú okamihy, keď má pocit, že nevie ako ďalej, kam sa pohnúť, čo urobiť, aby to bolo dobre a správne.

Aj tá najdlhšia cesta začína prvým krokom. Skúste začleniť sa do veľkej rodiny severských chodcov, alebo pravideľných návštevníkov fitness centra. Urobíte dobre a bude to správne. Cvičiť sám je lepšie ako sedieť doma, ale byť v spoločnosti ľudí s rovnakými hodnotami je ešte lepšie.

Prečo SUPSEN

V mladosti som spolupracoval so spoločnosťou užívateľov počítačov, ktorá používala pre svoj názov skratku SUP. Po 25 rokoch som sa ako IT profesionál na dôchodku rozhohol doplniť tento názov  o skratku slova senior. Inšpiráciu som našiel aj v  projekte "super človek", ktorý sa venuje pohybovým aktivitám a zdravému životnému štýlu. Môj projekt som preto nazval "super senior", v skratke SUPSEN. Ale kľudne to môže byť aj spoločnosť užívateľov počítačov, seniorov.

Tento projekt je zameraný najmä na seniorov, ktorí sú svojim životným štýlom pripravení prevziať zodpovednosť za seba a svoje zdravie do vlastných rúk, ktorí veria, že vek je len číslo a ktorí popierajú zaužívané stereotypy o starnutí, teda na tých seniorov, ktorí sú pripravení žiť svoje sny a objavovať nové veci. Týka sa  najmä priemerného seniora, bez výrazných zdravotných ťažkostí, ktorý nie je v nijako perfektnej kondícii, ale chcel by ešte začať niečo pre seba robiť z dôvodu funkčnej zdatnosti, aktívneho trávenia času a celkového predĺženia úplnej samostatnosti a sebestačnosti. Samozrejme, že motivácia k zdravému životnému štýlu a pravideľnému športovaniu musíme mať. Pre mňa je to pravideľná účasť na Nordic Walking pretekoch, ale najmä na súťažiach v disciplínach silového trojboja (preferujem deadlift a benchpress).