Úspešné starnutie

Starnutiu sa síce neubránime, ale je možné starnúť úspešne. V prípade úspešného starnutia sa jeho príznaky prejavujú pomalšie, a až vo vyššom veku. Úspešne starnúcich ľudí spoznáme podľa ich telesnej a duševnej výkonnosti, fungujúcich sociálnych vzťahov v ktorých žijú, podľa optimistickej nálady, predovšetkým však podľa dobrého zdravotného stavu. Úspešne starnúci jedinec si uchováva plnú tvorivosť a sviežosť do vysokého veku. K úspešnému starnutiu patrí aj stav a kvalita prostredia v ktorom žijeme, pocit fyzickej bezpečnosti a nízka hladina hluku, najmä v noci. Súčasťou úspešného starnutie je aj aktívne zapájanie sa do fungovania vecí verejných.

Úspešne starnúci ľudia sa pohybujú. V skutočnosti človek začína starnúť od okamžiku, keď sa prestane namáhať. Zdá sa, že práve námaha je jedinou ochranou pred starnutím nášho mozgu. Musí to byť ale námaha skutočná. Vo všeobecnosti sa odporúča rýchlejšia chôdza a takou je napríklad aj Nordic walking. Čo sa týka života v pohybe, dobrá je tiež turistika. Najviac úspešne starnúcich ľudí poznám práve medzi turistami – seniormi.

Úspešne starnúci ľudia sú aktívni aj duševne. Teda žiadne celodenné vysedávanie pred televíznou obrazovkou, či lúštenie stále tých istých krížoviek. Lepšie sú duševne náročnejšie úlohy, s ktorými sa človek doteraz nestretol. Kurz práce na počítači, fotografovanie s digitálnym fotoaparátom, či učiť sa niečo nové, napr. cudzí jazyk.

V súvislosti  so starnutím poznáme aj ďalšie termíny:

  • Zdravé starnutie - predpokladá odvrátenie, resp. aspoň oddialenie choroby a nesebestačnosti, a zachovanie si primeranej úrovne kognitívnych a fyzických funkcií v seniorskom veku.
  • Kvalita života v starobe - nie je nič horšie ako  nadobudnúť si vlastným pričinením, či z nevedomosti inzulínovú rezistenciu, diabetes 2. typu, obezitu, alebo iné tzv. civilizačné ochorenie. Spravme všetko pre to, aby sme boli čo najdlhšie zdraví, vitálni a neodkázaní na pomoc druhých.