Sarkopénia

je s vekom súvisiaca strata svalovej hmoty, sily a funkčnosti. To sa zvyčajne prejaví po dosiahnutí 40 rokov a zrýchľuje sa po dosiahnutí približne 65 rokov. Hoci sa najčastejšie prejaví u fyzicky neaktívnych ľudí, sarkopénia sa môže objaviť aj u tých ľudí, ktorí zostali fyzicky aktívny po celú dobu svojho života. Hoci pravidelná fyzická aktivita je nevyhnutná na zabránenie sarkopénie, útlm fyzickej aktivity nie je jediným faktorom, ktorý prispieva k tomuto stavu. Rovnako ako osteoporóza, aj sarkopénia má viac príčin, ktoré môžu vyplývať z hormonálnej disbalancie, nedostatočnej konzumácie bielkovín, nutričnej nerovnováhy, nedostatku pohybu, stresu a zápalu. Z týchto dôvodov by sa starší ľudia mali snažiť, aby ich strava obsahovala dostatočný príjem vysoko kvalitných bielkovín z rôznych zdrojov, doplnený zvýšeným príjmom ovocia a zeleniny a zníženým príjmom potravín z obilia. Čo sa týka výživových doplnkov na prevenciu alebo liečbu sarkopénie, zaslúžia si pozornosť aj niektoré ďalšie živiny, napr. omega-3 mastné kyseliny, glutamín a karnitín.

Sarkopénia a osteoporóza sú príbuzné stavy a jeden často sprevádza alebo nadväzuje na druhý. Svaly vytvárajú potrebné mechanické namáhanie, aby naše kosti  zostali zdravé. Ak sa však objem svalovej hmoty znižuje, zvyšuje sa riziko straty kostnej hmoty, čo často vedie k bludnému kruhu klesajúceho zdravia a funkčnosti. Keď máme zdravotné problémy, je dobré konzultovať ich s lekárom, lebo strata svalovej hmoty môže mať okrem toho ďalšie následky, nad rámec straty pevnosti a funkčnosti.

Zdroj: Internet