Dokážeme viac?

Na Slovensku bola stredná dĺžka života v roku 2017 u žien 80,3 a u mužov 73,8 rokov. Slováci vo veku 65 rokov môžu podľa zdravotníckej ročenky očakávať, že v zdraví prežijú približne štyri zo svojich zostávajúcich rokov. V súvislosti s touto problematikou a v rámci plnenia cieľov Komunitného plánu mesta pripravili Poradňa zdravia banskobystrického Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) a Odbor sociálnych vecí mesta Banská Bystrica pilotný projekt, ktorý bude prebiehať do konca apríla 2019. Projekt "Fit senior" je bezplatný 12-týždňový program zameraný na zvýšenie pohybovej aktivity u seniorov, ktorí majú viac ako 60 rokov a sú z B. Bystrice. Program pozostáva zo zdravotno-výchovných aktivít formou teoretickej a praktickej časti. Realizujú sa od februára v priestoroch KOMUCE na Robotníckej ulici. Po úspešnom nábore účastníkov, ktorých je momentálne 40, sa uskutočnili vstupné vyšetrenia a úvodné inštruktáže. Všetkým na základe výsledkov poskytujú odborní pracovníci individuálne poradenstvo. Počas troch mesiacov si účastníci vypočujú prednášky na rôzne témy – Naučme srdce biť pomalšie, Strava a pohyb vo vyššom veku, Chôdzou k zdraviu a iné. Veríme, že každý si nájde niečo, čo ho zaujme, pretože po každej prednáške bude nasledovať praktická ukážka a inštruktáž k rôznym formám cvičení (ako uľaviť boľavému chrbtu, cvičenia na správne držanie tela, tancom k štíhlosti, dychové či relaxačné cvičenia). Uskutočnia sa pod dohľadom rehabilitačných sestier a inštruktorky z Poradne zdravia RÚVZ BB. Po ukončení kurzu absolvujú účastníci aj výstupné vyšetrenie. Na základe týchto výsledkov organizátori zvážia pokračovanie projektu aj do budúcnosti.

Zdroj: Radničné noviny mesta BB