Nordic walking, Banská Bystrica

Nordic walking v okolí Banskej Bystrice

Jak miloval Pán Bůh tenhle kraj,
když takovou krásu mohl mu dát,
obklopit horou pláč a zpěv.

Jan Nedvěd, Banská Bystrica

Nízke Tatry, Starohorské vrchy, Veľká Fatra a Kremnické vrchy – to je okolie Banskej Bystrice. Nezabúdajme na vlastnú bezpečnosť. Lepšie je chodiť v menšej, či väčšej skupine. Pri plánovaní výletov v zimnom období  je dobré sledovať snehové správy a nezabúdať na primerané oblečenie a  vhodnú obuv.

Moje obĺúbené trasy od jari, keď už nie je sneh do jesene, keď ešte nie je sneh:

(všetky som prešiel aj v zime, ale keď je veľa snehu, niektoré trasy sú bez lyží ťažko priechodné, resp. nepriechodné)

1. Banská Bystrica, Uľanka - Špania Dolina - Šachtičky - Panský diel - Banská Bystrica, Pieninská ul.

2. Harmanec - Kordíky - Tajov

3. Banská Bystrica, Pieninská - Sásovská dolina - Kostiviarska - Jakub 

4. Banská Bystrica, Uľanka - Riečanské sedlo - Riečka - Banská Bystrica, Podlavice

5. Banská Bystrica - Králiky - Bystrické sedlo - Suchá hora - Skalka a späť

6. Korytnica - Hiadeľské sedlo - Hiadeľ

7. Špania Dolina - Alžbetka - sedlo Dolný Šturec - Šachtičky - Špania Dolina

8. Šachtičky - sedlo Dolný Šturec - Špania Dolina - Šachtičky

9. Banská Bystrica, Pieninská - Šachtičky - Staré Hory

10. Staré Hory - Šachtičky - Panský diel - Banská Bystrica, Pieninská ul.

Pridané 31.10.2016

11. Malachov – Suchý vrch – Banská Bystrica, Tulská alebo Mládežnícka

12. Malachov – Ortúty, horáreň – Ortúty, chaty – Suchý vrch – Banská Bystrica

13. Horné Pršany – Pod Košiarom - Ortúty, horáreň - Malachov

14. Horné Pršany – Pod Košiarom - Ortúty, horáreň - Ortúty, chaty – Suchý vrch – Banská Bystrica